Tradícia v dizajne

Súčasný odev
so všitou tradíciou

© ÚĽUV, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, v Bratislave, 2021

Produkcia: Zuzana Macková Juríková, Andrea Orelová, Ľubica Poncik

Grafický dizajn a web: Peter Simoník – ALLT STUDIO

Módne fotografie: Mariana Tomanová
Model: Patrícia H. EXIT model management, s. r. o.

Styling: Ľubica Poncik
Vizáž: Michaela Warenitsová
Lokácia: Slovenská ľudová majolika, Modra

Produktové fotografie:
Peter Simoník – ALLT STUDIO, Shutterstock

Architektka výstavy:
Daniela Kytková

Anglický preklad:
Stéphanie Staffen

Jazyková korektúra:
Tomáš Mikolaj

Kontakt:
design@uluv.sk

Organizátor —
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
www.uluv.sk
Finančná podpora —
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
www.culture.gov.sk